podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Warunki użytkowania
reklama
Korzystając z Serwisu Geozeta.pl lub pobierając z niego jakiekolwiek materiały, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki korzystania z Serwisu (zwane dalej Zasadami) i zobowiązuje się ich przestrzegać.
Jeżeli nie zgadzasz się z poniższymi Zasadami prosimy o natychmiastowe opuszczenie Serwisu i zaprzestanie dalszego korzystania z niego.
* * *
Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany, kasowania i dodawania w dowolnym momencie informacji umieszczonych w Serwisie. Może także w dowolnym momencie i bez uprzedzenia dokonywać wszelkich innych ewentualnych zmian Serwisu, materiałów oraz produktów, programów, usług i cen podawanych w Serwisie.
* * *
Właściciel upoważnia Użytkowników do przeglądania oraz importowania materiałów informacyjnych z tego Serwisu internetowego wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Niniejsze upoważnienie nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich i praw pokrewnych do materiałów i ich kopii.
Wszystkie zaimportowane materiały muszą zachować wszystkie zawarte w nich adnotacje o prawach autorskich i tytule własności.
* * *
Właściciel nie gwarantuje bezbłędnego działania Serwisu ani tego, że Serwis lub serwer są wolne od wirusów lub innych szkodliwych lub destrukcyjnych mechanizmów. Właściciel nie odpowiada za skutki wydarzeń pozostających poza jego kontrolą (m.in. skutki awarii serwera, utraty danych, czasowej niedostępności Serwisu, awarie powstałe wskutek działalności wirusów komputerowych, nieprawidłową prezentację ogłoszeń kientów); jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe zniszczenia (w tym zniszczenia będące przyczyną utraty zysków lub przychodów), opóźnienia w działaniu Serwisu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, nie dostarczenie wiadomości pocztą elektroniczną, brak możliwości wykorzystania danych lub sprzętu i inne podobne problemy pojawiające się w wyniku wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania Serwisu i jego zawartości, nawet w wypadku, gdyby Właściciel został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych problemów.
* * *
Niniejszy Serwis zawiera odnośniki (linki) do witryn osób trzecich. Odnośniki te podane są wyłącznie dla wygodny odwiedzających Użytkowników. Zamieszczenie odnośników nie oznacza, że Właściciel i stowarzyszone z nim podmioty identyfukują się treściami zawartymi w takich witrynach ani że weryfikowały one wszystkie materiały związane z takimi witrynami i ponoszą odpowiedzialność za treść takich witryn. Odwiedzający wszelkie takie witryny osób trzecich czyni to na własne ryzyko.
* * *
Użytkownik akceptuje, że wszelkie informacje lub materiały przekazane Właścicielowi, za pomocą poczty elektronicznej, przesłania ("uploading") czy innego sposobu, będą traktowane jako nie poufne i nie podlegające prawu własności. Przekazując treści do niniejszego Serwisu, Użytkownik automatycznie udziela Właścicielowi bezterminowego, bezpłatnego, nieodwołalnego i niewyłącznego prawa (licencji) do używania, reprodukcji, modyfikowania, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, wykonywania i pokazywania tych treści w ramach Serwisu Geozeta.pl (w technice już znanej czy jeszcze nie opracowanej). Użytkownik zapewnia, że posiada pełne prawa autorskie do przesłanych materiałów.
* * *
Wszelkie podane w Serwisie adresy poczty elektronicznej nie służą do wysyłania reklam i ofert handlowych innych firm, a w szczególności ofert nie związanych bezpośrednio z działalnością Właściciela Serwisu, czy też właścicieli odopwiednich adresów.
* * *
Wszystkie prawa nie udostępnione w niniejszych warunkach są zastrzeżone.
Lista zwycięzcówWYŚLIJ ARTYKUŁ
NEWSLETTER
Jeżeli chcesz na bieżąco być informowany o nowych artykułach w Geozecie, wydarzeniach, zapowiedziach, podaj swoj adres e-mail:
Sprawdź nasze podróże!
W serwisie znajduje się 504 artykułów o 126 krajach.