podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Spis artykułów » Europa » Genewa - miasto pokoju
reklama
Maja Walczak
zmień font:
Genewa - miasto pokoju
artykuł czytany 12955 razy
Genewa - miasto o międzynarodowej i niepowtarzalnej w skali świata atmosferze, gwarne a jednocześnie niezwykle spokojne, zaledwie dwustutysięczne, ale czasami wydające się być zamieszkałe przez dwukrotnie większą liczbę ludzi... Miasto pokoju, pełne placówek dyplomatycznych i dyplomatów (jedna szósta wszystkich mieszkańców!), organizacji o zasięgu międzynarodowym i ogólnoświatowym. To miasto bogatych Europejczyków i nieco mniej zamożnych emigrantów z Afryki i Azji. Mieszanka stylów życia, mody, rodzajów pracy i rozrywki, różnorodności językowej i wyznaniowej. Turystów zadziwia łatwo dostrzegalna wolność słowa, religii i zachowania. W centrum miasta co drugi lokal to Café de la Paix, Restaurant de la Paix albo Hotel de la Paix - obiekty deklarujące pokojową i przyjazną obsługę lub w jakikolwiek sposób będące związane z szerzeniem tych wartości - hotel, restauracja, kawiarnia, sklep, muzeum, pomnik... wszystko tu wydaje się żyć w pokoju i w poszanowaniu praw drugiego człowieka.
Siedmiomilionowy naród Szwajcarów słynie ze swojej neutralności okazywanej we wszystkich konfliktach światowych i narodowych. Stoi gdzieś "poza" wszelkimi sporami, kłótniami oraz nieporozumieniami zdarzającymi się na każdym szczeblu politycznym, społecznym, czy też ekonomicznym. Mieszkańcy są dumni ze swojej niewielkiej ojczyzny (41,3 tys. km2), w której mówi się w czterech językach, gdzie każdy z dwudziestu sześciu kantonów ma swój własny parlament i ustala własną politykę działań i gdzie głosowanie ludowe rozstrzyga kwestie polityczne najwyższej nawet wagi. Są przychylnie nastawieni do emigrantów i uchodźców z całego świata - chociaż uzyskanie obywatelstwa szwajcarskiego, dla obcokrajowca jest praktycznie nieosiągalne. Konfederacja Szwajcarska "otoczona" przez kraje Unii Europejskiej oraz NATO posiada własną walutę, odrębne prawo, jest także jednym z najbogatszych państw świata, w którym mieszczą się siedziby najsłynniejszych międzynarodowych banków oraz przedsiębiorstw.
Główne mocarstwa europejskie uznawały przez bardzo długi czas niepodległość i neutralność Szwajcarii, dlatego też kraj uniknął zaangażowania w obydwie wojny światowe. Jednak coraz bardziej obecna w każdym aspekcie życia polityczna i gospodarcza integracja Europy w ostatniej połowie XX wieku, a także rosnąca rola samej Szwajcarii w wielu organizacjach Narodów Zjednoczonych może zagrozić słynnej neutralności kraju. W marcu 2002 roku Szwajcarzy po raz trzeci po II wojnie światowej wzięli udział w głosowaniu ludowym w sprawie członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ich święta zasada neutralności może w niedługim czasie stracić na aktualności...
W 1920 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson założył w Genewie Ligę Narodów, która po II wojnie, 24 października 1945 roku, zmieniła nazwę na Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ostatnim etapem tworzenia ONZ była konferencja w San Francisco, która rozpoczęła się 25 kwietnia 1945 roku i zakończyła się po dwóch miesiącach obrad podpisaniem 26 czerwca Karty Narodów Zjednoczonych. W spotkaniu brało udział pięćdziesiąt delegacji państw będących jej założycielami. Pięćdziesiątym pierwszym państwem-założycielem była Polska, która wprawdzie nie wzięła udziału w konferencji, ale podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych 15 października 1945 roku.
Główne cele działalności ONZ dotyczą utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, obrony praw człowieka, poszanowania zobowiązań międzynarodowych, pomocy krajom rozwijającym się. Karta Narodów Zjednoczonych ustanowiła szereg organów i instytucji oraz określiła ich kompetencje: Zgromadzenie Ogólne (rodzaj parlamentu, w którym każde państwo członkowskie posiada jeden głos), Rada Bezpieczeństwa (tworzy ją pięciu członków stałych: Chiny, Rosja, Wielka Brytania, USA i Francja oraz dziesięciu członków niestałych wybieranych na dwuletnią kadencję - w roku 1995 takim członkiem była Polska), Sekretariat (kieruje nim Sekretarz Generalny, wybierany na pięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa; zarządza on majątkiem ONZ oraz bierze udział w zgromadzeniach), Rada Gospodarczo-Społeczna (rozstrzyga sprawy ekonomiczne oraz społeczne, m.in. sprawy dotyczące mniejszości narodowych), Rada Powiernicza (jej rola wygasła kiedy terytoria powiernicze ogłosiły swą niepodległość) oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze (powołany do rozstrzygania konfliktów międzynarodowych w składzie piętnastu sędziów). Z ONZ zostało powiązanych wiele organizacji o międzynarodowym zasięgu, takich jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), czy Światowa Organizacja Turystyki (WTO). Można do nich zaliczyć także organizacje utworzone przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, na przykład Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDAP), Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska (UNEP) i inne. Aktualnie ONZ jest ogromnie zadłużone. Ponadto państwa członkowskie nie płacą składek i żądają gruntownej reformy organizacji. Mówi się, że jedną z przyczyn kryzysu jest rozbudowana biurokracja. Ostatnie spektakularne akcje ONZ, jak wojna w Zatoce Perskiej, akcja w Somalii, czy wypadki w byłej Jugosławii wyraźnie wskazują na niedowład wielu organów i agend ONZ.
Głównym centrum Genewy oprócz Starego Miasta, które chociaż niezwykle urokliwe, zajmuje bardzo niewielką powierzchnię, zdaje się być Pałac Narodów, wokół którego rozciągają się rozległe tereny ogrodu botanicznego i Światowej Organizacji Meteorologicznej. W centralnej części parku nad małym stawem, stoi ogromna złota kula przedstawiająca świat. Ufundował ją w 1920 roku Woodrow Wilson. Tam również powiewa flaga ONZ. Na terenie leżącym w granicach pałacu można znaleźć wiele "historycznych" pomników, np. podarowany organizacji w 1979 roku, czyli w Międzynarodowym Roku Rodziny monument przedstawiający rodzinę, a także pomnik nazywany powszechnie "autostradą do nieba", będący podarunkiem od Rosjan i upamiętniający pierwszą, zakończoną sukcesem, podróż człowieka w kosmos. Pochodzące z różnych stron świata drzewa posadzono w ogrodach otaczających pałac, aby stały się symbolami międzynarodowego pokoju. Na każdym można znaleźć specjalną tabliczkę z informacją na temat jego pochodzenia i okoliczności jakie towarzyszyły jego przeniesieniu do Genewy. Na najstarszym, rozłożystym cedrze posadzonym na początku XIX wieku umieszczono tabliczkę z napisem: "Wszyscy jesteśmy zarodkami lepszego świata"...
Od czasu wydarzeń z dnia 11 września 2001 roku zaostrzono środki ostrożności i bramę siedziby ONZ już nie tak łatwo przekroczyć - trzeba dostać specjalną przepustkę wydawaną dziennikarzom i turystom, ewentualnie być członkiem rodziny dyplomaty lub delegata, który przyjechał na obrady. Wewnątrz budynku znajduje się niezliczona ilość sal, w której obradują przedstawiciele różnych organizacji. Główna i zarazem największa sala, w której odbywają się narady Zgromadzenia Ogólnego jest przeważnie zamknięta i zajęta przez organizacje prowadzące swoje wewnętrzne obrady. Codzienne życie budynku to rozpoczynająca się jedna konferencja, a kończąca druga, obrady wznowione lub przerwane, zebranie na wyższym lub niższym szczeblu, w gronie wielu dyplomatów z całego świata albo też w towarzystwie zaledwie kilku głównych przedstawicieli danej agendy pochodzącym tylko z Europy lub Azji. Na korytarzach umieszczono tymczasowe wystawy malarskie, rzeźbiarskie i ceramiczne pochodzące z różnych stron świata, a będące dziełami wielu bardziej lub mniej znanych artystów. Znaleźć tu można pomniki ważniejszych osobistości związanych z działalnością ONZ, m.in. popiersie Ignacego Jana Paderewskiego, który jako premier Rzeczpospolitej Polskiej i Minister Spraw Zagranicznych był pierwszym reprezentantem Polski w Lidze Narodów Zjednoczonych. Na jednej ze ścian umieszczono wielkie plansze z napisami po angielsku i francusku, a przedstawiające w prosty i zrozumiały sposób strukturę całej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na terenie budynku znajduje się wiele kawiarni i restauracji, duża stołówka (z bogatym, międzynarodowym menu), specjalne pomieszczenie informacyjne dla dziennikarzy, sklepy, a także ogromna tablica z wakatami na poszczególnych stanowiskach pracy. Możliwości zatrudnienia w ONZ jest bardzo dużo - głównie zapotrzebowanie na osoby znające trzy języki, w tym dwa biegle (francuski i angielski), gotowe zamieszkać "od zaraz" w Genewie, młode a przy tym z dwudziestoletnim stażem pracy i przeważnie z doświadczeniem dyrektorskim...
Strona:  [1]  2  następna »

górapowrót
kursy walutkursy walut
Szwajcaria (frank) 1 CHF =  4,26 PLN
[Źródło: aktualny kurs NBP]